Neuropsykolog Morten Kaufmann Neuropsykologisk undersøgelse
----Forside ----Om ----Undersøgelser ----Referencer ----Kontakt ----Links

Hvad er en neuropsykologisk undersøgelse ?

En neuropsykologisk undersøgelse foregår hos en psykolog, der er specialist i, hvordan hjernens funktioner afspejles i tanker, følelser og handlinger.


Hvad er en neuropsykologisk undersøgelse? Henvisning ?
Man kan bl.a. henvises af Kommune, Region, Arbejdsskadestyrelsen, forsikringsselskab, advokat, sygehus, enkelte speciallæger eller man kan selv henvende sig.

Ventetid
Der er normalt en ventetid på højst 3-4 uger på at komme til undersøgelse.

Hvordan foregår undersøgelsen ?
Undersøgelsen starter med en samtale om formålet med undersøgelsen og hvem, der har ønsket den.
Der er brug for oplysninger om nuværende og tidligere sociale og helbredsmæssige forhold f.eks. uddannelse, erhvervssygdomme, skader, medicin og alkoholforbrug.

Pårørende kan evt. deltage i den indledende samtale.

Dernæst gennemføres en række forskellige mundtlige og skriftlige prøver. Prøverne er hver især af ret kort varighed, men der er mange.
Til slut kan enkelte forhold, der har vist sig igennem undersøgelsen, diskuteres og evt. spørgsmål besvares.
Undersøgelsen kan vare op til et par timer.
Efter undersøgelsen vil der gå en uges tid med bearbejdning, skrivning og fremsendelse af resultatet.

Hvad undersøger man ?
Indlæringsevne og hukommelse
Dette undersøges for at få indtryk af f.eks. muligheder i forhold til arbejde, uddannelse og evt. følger efter ulykker, hjernesygdomme eller andet samt evt. specielle problemer, der skal tages hensyn til eller behandles for eller specielle gode færdigheder, der kan pege mod bestemte arbejds- eller uddannelsesområder.

Koncentration og udholdenhed
Dette undersøges for at vurdere f.eks. hvor megen belastning man kan holde til, hvor "mange bolde man kan have i luften ad gangen". Ud fra dette kan der evt. vejledes om muligheder og skånehensyn i forbindelse med arbejde/uddannelse, om specielle fagområder er tilrådelige osv..

Overblik og problemløsning
Dette undersøges for at bedømme hvor komplicerede opgaver man kan klare, hvilke muligheder man har f.eks. for at gennemføre uddannelser, om der skal tages specielle hensyn på arbejdspladsen, eller peges på omskoling, evt. beskyttet beskæftigelse.

Specielle forhold
F.eks. sproglige, læsefærdigheder, regnefærdigheder, rumretningssans og sanseopfattelsesevne.

Følelsesmæssige og personlighedsmæssige forhold
Det kan være temperament, væremåde, depression, angst, evne til at håndtere evt. følger efter hjerneskade, sygdom og anden modgang.


Neuropsykologisk Klinik----Morten Kaufmann----Frederiksberggade 25 C, 3.th. ----1459 København K----------
Opdateret NOV 2021