Neuropsykolog Morten kaufmannn
----Forside ----Om ----Undersøgelser ----Referencer ----Kontakt ----Links

Uddrag af CV:

  • Uddannet som cand. psych. på Københavns Universitet i 1976.

  • Godkendt specialist i voksenneuropsykologi i 1995. Har siden 1976 arbejdet indenfor neuropsykologisk testning mv.. Klinisk erfaring desuden fra over 20 års fastansættelse ved revaliderings- og pensionsnævn i amter og statsamter.

  • Årelang erfaring fra ansættelse i revalideringsinstitutioner og specialinstitutioner for hjerneskadede og ansat som neuropsykologisk konsulent ved Neurohabiliteringssygehusafdeling og ved Rådgivningsfunktion for senhjerneskadede.

  • Hospitalsklinisk erfaring fra ansættelser ved neurologiske og arbejdsmedicinske afdelinger samt som socialpsykiatrisk inspektør ved distriktspsykiatrien.

  • Tidligere bestyrelsesmedlem i Selskabet Danske Neuropsykologer (SDN) gennem 3 år og har deltaget i flere udvalgsarbejder under SDN, herunder vedr. teststandardisering, etik ved testning samt indvandrerproblematikker.

  • Årevis erfaring med erklæringsudfærdigelse til Arbejdsskadestyrelsen, primærkommuner, amter, statsamt, helbredsnævn, forsikringsselskaber, Patientforsikring, advokater, politimestre m.fl. og "papirskøn" i forvaltningssager.
Neuropsykologisk Klinik----Morten Kaufmann----Frederiksberggade 25 C, 3.th. ----1459 København K----------
Opdateret NOV 2021